Focus Money nás opět ocenil – nejlepší daňoví poradci v roce 2021

Kdo jsou nejlepší daňoví profesionálové v Německu? Této otázce se věnoval i tento rok magazín FOCUS MONEY a otestoval odbornou kompetenci daňových poradců. I v tomto roce patříme mezi 396 nejlepších kanceláří v republice.

Aby bylo možné najít mezi více než 100 000 daňovými experty kompetentního poradce, inicioval magazín Focus Money spolu s projektovým vedoucím Ulfem Hausmannem a auditory test. Vedoucí Ulf Hausmann podrobil už po šestnácté v řadě kompetenci a specializaci daňových poradců zkoušce v unikátním empirickém výzkumu.

Výsledky letošní ankety dokládají: „Celkově se zúčastnily ankety velké a úspěšné kanceláře, takže se výsledky týkají v podstatě „premiantů“, bilancuje Ulf Hausmann. „Zvláště přibývající specializace ukazuje, že se daňové kanceláře přizpůsobují stále komplexnějšímu poli své poradenské působnosti.“ Kvůli Corona-krizi je kromě toho zřejmý trend vývoje směrem k poradci se speciálními znalostmi v určitých odborných oblastech a hospodářských odvětvích.

Též naše kancelář se v posledních letech specializovala na různé odborné oblasti, abychom mohli našim mandantům nabídnout i v budoucnu kvalitní poradenství.

Provedený test opět ukázal, že se naše úsilí o kvalitní a udržitelné poradenství vyplatí. S výsledkem testu jsme tak jako tým velmi spokojeni.

Přílohu magazínu Focus Money 24/2021 včetně seznamu naleznete zde.

Zur Übersicht