Optimální uspořádání mezinárodních vztahů

„Je potřeba dívat se také přes okraj talíře“

Hana Smola Schaffer