Aktuální finanční kompenzace kvůli koronaviru v Něměcku

Kvůli propadu obratů mohou německé firmy zažádat přes své daňové poradce o finanční kompenzace, přičemž lze aktuálně využít především následující dvě možnosti:

Podmínky/informace pro udělení jednorázové pomoci za listopad 2020 jsou následující:

Firma musela existovat již před 1.10.2020 a její činnost nesměla být trvale ukončena před 31.10.2020. Firma musela dočasně přerušit svou činnost v důsledku uzavření provozu kvůli vládnímu nařízení, resp. nařízení vlády spolkové země. Týká se to i nepřímo postižených firem (např. prádelny, která pere výhradně pro hotely, které ale musely zavřít). Tyto nepřímo postižené firmy musí dosahovat 80% svého obratu poskytováním služeb podnikům, které musely zavřít, tzn. že musí doložit propad obratů minimálně o 80%.

Za listopad je možné získat kompenzaci až 75% ušlého obratu. Vychází se přitom z výše obratů z listopadu 2019, které je nutné doložit (hlášení DPH), stejně tak jako obraty za měsíc listopad 2020. Dále je nutné uvést, zdali byl zažádán Kurzarbeitergeld pro zaměstnance a o jakou částku se jednalo. Při výpočtu se zohledňují i jiné finanční dotace, které byly kvůli koronaviru vyplaceny.

Horní hranice dotace je stanovena na 1.000.000 EUR. Žádost je možné podat do 31.01.2021.

KOMPENZACE ZA LISTOPAD BYLA ROZŠÍŘENA I O MĚSÍC PROSINEC 2020.

Tato dotace se vztahuje na období září až prosinec 2020 a je možné o ni zažádat do 31.01.2021.

Žádost může podat malá nebo středně velká firma založená před 31.10.2019. Obrat se v období září – prosinec 2020 musí propadnout minimálně o 30%, přičemž musí propad mezi dubnem a srpnem 2020 ve dvou po sobě následujících měsících dosahovat minimálně 50% v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 či 30% v průměru za celé období duben až srpen 2020 v porovnání se stejným obdobím v roce 2019.

Kompenzace se vztahuje na fixní náklady – tzn. nájem, energie, údržba apod., dále pak na náklady na hygienická opatření kvůli koronaviru, náklady spojené s poradenstvím ohledně překlenovací kompenzace a personální náklady v paušální výši 20% všech ostatních dotovaných fixních nákladů.

Maximální výše kompenzace činí 50.000 EUR za celé zmíněné období. Při výpočtu se zohledňují i jiné finanční dotace, které byly kvůli koronaviru vyplaceny.

Pokud máte o kompenzace zájem a splňujete podmínky, neváhejte nás kontaktovat.

Zur Übersicht