Jsme akreditovaní poradci úřadu pro průmysl a kontrolu vývozu

Od 25.08.2020 jsme oficiálně akreditovaní poradci úřadu pro průmysl a kontrolu vývozu. Malé a středně velké podniky tak mají možnost získat pro naší poradenskou činnost dotaci v rámci „Dotačního programu pro podnikatelské Know-how“ ze strany úřadu pro průmysl a kontrolu vývozu.

Poradenství pro firmy může následovat v následujících oblastech:

Obecné poradenství ke všem hospodářským, finančním, personálním a organizačním otázkám vedení podniku.

Aby bylo zamezeno strukturálním nerovnostem, můžou být vedle obecného poradenství dotovány i další poradenské služby. Podniky, které se nalézají v potížích, můžou obdržet dotaci pro poradenství ohledne konsolidace, jejíž cílem je obnovení konkurenceschopnosti.

Pokud máte zájem, můžeme se společně podívat na možnosti dotací, kontaktujte nás!

PS: Aktuálně je největší zájem o digitalizační dotační program: Od 19.05.2020 funguje dotační program ministerstva průmyslu a energetiky „Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU“. V rámci programu je možné do roku 2023 zažádat o následující dotace:

  • Investice do digitálních technologií (Hardware a Software)
  • Investice do s tím spojených procesů
  • Investice do kvalifikačních opatření pro zacházení s digitálními technologiemi

Zur Übersicht