Úspěšně složený test – magazín FOCUS MONEY hledá nejlepší daňové poradce v Německu

Jak dochází k vyhlášení nejlepších daňových poradců v Německu?

V aktuálním vydání časopisu Focus Money z 10. června 2020 stojí: Aby bylo možné najít mezi přibližně 98 000 daňovými poradci kompetentního partnera, inicioval v březnu 2020 magazín Focus Money spolu s projektovým vedoucím Ulfem Hausmannem a auditory test. Vedoucí Ulf Hausmann podrobil už po patnácté v řadě kompetenci a specializaci daňových poradců zkoušce v empirickém výzkumu.

Experti se kromě kvalifikace poradců a spolupracovníků zajímali též o pravidelné vzdělávání. Test se k tomu zaměřoval také na know-how daňových expertů v oblasti specializace a odborných znalostí. Stejně tak chtěli iniciátoři testu vědět, zdali poradci svým mandantům nabízejí i finanční plánování, controlling a rozbor nákladů jako nástroj pro řízení firmy. Důležitá byla pro test i analýza obratů posledních let. Body byly dále udělovány, pokud měla daňová kancelář označení kvality ISO-9000. V neposlední řadě byla hodnocena i úroveň digitální komunikace.

Dodatečně k otázkám vedoucího projektu Ulfa Hausmanna položili auditoři ještě 24 zapeklitých otázek týkajících se detailů. Odborný dohled přitom vykonával profesor Kay Blaufus z Univerzity von der Leibnitze v Hannoveru.

Těší nás, že jsme byli již po páté v řadě oceněni tímto vyznamenáním a děkujeme za to především naším spolupracovníkům. Tento úspěch nás velmi motivuje, abychom byli i nadále odbornou oporou pro naše mandanty.

Odkaz ke článku se všemi detaily testu a přehledem nejlepších daňových poradců naleznete zde.

Zur Übersicht