česko-slovensko-německé daňové centrum Spojíme Vaše zájmy!

česko-slovensko-německé daňové centrum Spojíme Vaše zájmy!

česko-slovensko-německé daňové centrum Spojíme Vaše zájmy!

česko-slovensko-německé daňové centrum Spojíme Vaše zájmy!

česko-slovensko-německé daňové centrum Spojíme Vaše zájmy!

česko-slovensko-německé daňové centrum Spojíme Vaše zájmy!

Vysvětlíme Vám německé daně v řeči, které rozumíte.

Nezáleží na tom, zda si Vy, jakožto podnikatel, celosvětově aktivní nadnárodní společnost, fyzická osoba nebo nezisková organizace přejete růst za své hranice, my Vám pomůžeme dosáhnout nových břehů.

Nezáleží na tom, na které straně státní hranice jste činní, my Vám pomůžeme překlenout nejen jazykové bariéry.

Záleží jen na Vašich přáních a cílech, my Vás pomocí nových nápadů a správných kontaktů podpoříme, abyste dosáhli Vámi vytčených horizontů.

Daňové systémy jsou si opticky podobné, fakticky ale velice odlišné!

Hana Smola Schaffer

Protože jsme si vědomi, že nemůžeme vědět všechno, spolupracujeme s mnoha partnery, kteří Vás budou schopni úspěšně zastupovat v příslušných oblastech.

Naše kontakty